Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos muzikos ir teatro akademija17-toji tarptautinė muzikos teorijos konferencija

MUZIKOS KOMPONAVIMO PRINCIPAI: ratio versus intuitio


2017 m. lapkričio 8-10 d., Vilnius

 

Esminis rengiamų konferencijų "Muzikos komponavimo principai" tikslas yra puoselėti teorines idėjas, aktualias komponavimo praktikai ir kompozitorių ugdymui. Nuo 1999 metų jau surengta 16 konferencijų.

17-oje konferencijoje koncentruojamasi į racionalumo ir intuityvumo fenomenus, kurie čia traktuojami kaip priešingi, tačiau tuo pačiu vienas kitą papildantys komponavimo proceso poliai. Intuicija dažnai modifikuoja kompozitoriaus pasirinktų racionalių schemų, modelių ar net archetipų raišką. Savo ruožtu, racionalus žvilgsnis, neretai patobulina intuityvią improvizaciją, skambesio viziją ar kitą kompozicinį sumanymą.


Konferencijos problematika išskleidžiama potemėmis:

1. Racionalūs komponavimo procesai ir klausos intuicija. Teorinės įžvalgos, definicija, samprata, tipologija.

2. Muzikos kūrinys kaip racionalios ir intuityvios kūrybinės veiklos rezultatas. Teoriniai, istoriniai ir estetiniai aspektai.

3. Tarpdisciplininių racionalumo ir intuityvumo idėjų adaptacija komponavimo praktikoje.

4. Racionalumo ir intuityvumo potencijos šiuolaikinių muzikos komponavimo priemonių kontekste (sonorika, mikrochromatika, šiuolaikinės atlikimo technikos, aleatorika, elektronika ir kt.).

5. „Racionalieji“ ir „intuityvieji“ kompozitoriai: kūrybos proceso ir kūrinių ypatybės.

6. Racionalumo ir intuityvumo fenomenai šiuolaikinėje komponavimo praktikoje.

7. Lietuvių kompozitoriai: tarp racionalumo ir intuityvumo.


Jūsų pasiūlymai laukiami iki 2017 m. rugpjūčio 20 d. Pranešimo santrauką (iki 500 žodžių) ir trumpą biografiją prašome siųsti elektroniniu paštu: pmc@lmta.lt


Numatyta pranešimo trukmė 20 – 25 min.


Konferencija vyks anglų kalba.


Dalyvio mokestis: 20 eurų


Konferencijos medžiaga bus įtraukta į tęstinį mokslinį recenzuojamą leidinį „Muzikos komponavimo principai“.